The Trophy I Never Won
The Trophy I Never Won

wood, plaster, high density styrofoam

120” X 48”

copyright John Ross 2018

The Trophy I Never Won
The Trophy I Never Won

wood, plaster, High Density styrofoam

24” X 12”

copyright John Ross 2019

Second Place
Second Place

72” X 24” X 3”

Plywood, plaster, High Density styrofoam

copyright John Ross 2018

The Trophy I Never Won
The Trophy I Never Won
Second Place
The Trophy I Never Won

wood, plaster, high density styrofoam

120” X 48”

copyright John Ross 2018

The Trophy I Never Won

wood, plaster, High Density styrofoam

24” X 12”

copyright John Ross 2019

Second Place

72” X 24” X 3”

Plywood, plaster, High Density styrofoam

copyright John Ross 2018

show thumbnails