The Trophy I Never Won
The Trophy I Never Won

wood, plaster, high density styrofoam

120” X 48”

2018

My Birthday Cake
My Birthday Cake

wood, plaster, high density styrofoam

100” X 48”

2019

Band-Aid
Band-Aid

plywood

96” X 25” X 3”

2019

Second Place
Second Place

plaster and plywood

72'“ X 24” X 3”

2018

My Red All Stars
My Red All Stars

basswood

8” X 6” X 16”

2018

The Trophy I Never Won
My Birthday Cake
Band-Aid
Second Place
My Red All Stars
The Trophy I Never Won

wood, plaster, high density styrofoam

120” X 48”

2018

My Birthday Cake

wood, plaster, high density styrofoam

100” X 48”

2019

Band-Aid

plywood

96” X 25” X 3”

2019

Second Place

plaster and plywood

72'“ X 24” X 3”

2018

My Red All Stars

basswood

8” X 6” X 16”

2018

show thumbnails