My Birthday Cake
My Birthday Cake

wood, plaster, high density styrofoam

100” X 48” X 48”

Birthday Cake
Birthday Cake

bronze, paint, gold leaf

13” x 11” x 11”

Birthday Cake
Birthday Cake

plaster

16” X 11”

Birthday Cake
Birthday Cake

bronze

13” X 10”

2019

My Birthday Cake
Birthday Cake
Birthday Cake
Birthday Cake
My Birthday Cake

wood, plaster, high density styrofoam

100” X 48” X 48”

Birthday Cake

bronze, paint, gold leaf

13” x 11” x 11”

Birthday Cake

plaster

16” X 11”

Birthday Cake

bronze

13” X 10”

2019

show thumbnails